Termeni si conditii

Dreptul de copyright

Toate drepturile asupra informatiilor furnizate prin sau pe acest web-site incluzand, dar fara a se limita la: date, texte, stiri, grafica, desene, fotografii, ilustratii, poze, logo-uri, servicii si orice mentiuni, respectiv aranjarea lor, sunt rezervate pentru JOURNEY TO SUCCESS SRL.

Continutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat in orice fel, partial sau total, fara acordul expres prealabil al JOURNEY TO SUCCESS SRL.
In mod exceptional, pot fi stocate sau copiate pe un calculator personal, parti distincte din acest site, daca aceste parti sunt destinate uzului personal, orice folosire comerciala sau in alt scop fiind interzisa. Acesta clauza nu reprezinta cesiunea sau transferul drepturilor intelectuale ce aparţin JOURNEY TO SUCCESS SRL.

In cazul incalcarii acestor termeni si conditii de catre utilizatori, JOURNEY TO SUCCESS SRL poate lua orice masura legala considerata necesara pentru recuperarea prejudiciilor, iar pentru protectia sa poate bloca accesul oricarui utilizator la acest site.

Folosirea site-ului

Acest site poate fi folosit de clienti sau parteneri ai JOURNEY TO SUCCESS SRL precum si de orice alte persoane care doresc sa beneficieze de serviciile JOURNEY TO SUCCESS SRL sau sa se informeze asupra lor.
JOURNEY TO SUCCESS SRL isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nici o informare prealabila.

JOURNEY TO SUCCESS SRL nu certifica si nu garanteaza faptul ca acest site functioneaza fara erori si intreruperi.
Mesajele trimise catre JOURNEY TO SUCCESS SRL si/sau Gina Matei prin e-mail ar putea sa nu fie securizate. JOURNEY TO SUCCESS SRL recomanda sa nu se transmita informatii confidentiale catre Gina Matei si/sau JOURNEY TO SUCCESS prin e-mail. Daca totusi au fost trimise mesaje catre Gina Matei si/sau JOURNEY TO SUCCESS prin e-mail, utilizatorii accepta riscul ca respectivul mesaj sa fie interceptat, folosit necorespunzator si modificat de catre o terta parte.

Astfel JOURNEY TO SUCCESS SRL si/sau Gina Matei nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune produse utilizatorului.

Confidentialitate

Toate datele colectate in cursul vizitelor pe site sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania.

JOURNEY TO SUCCESS SRL se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele utilizatorilor pe site, exceptand situatiile legale. JOURNEY TO SUCCESS SRL nu va transmite nici unui tert datele personale introduse pe site-ul www.ginamatei.ro, conform acestor “Termeni si Conditii”.

Modificari ale prezentei clauze de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi publicate in aceasta pagina web fara informare prealabila. “Termeni si Conditii” constituie, in intregime, un acord incheiat intre vizitatori sau utilizatori si JOURNEY TO SUCCESS SRL in privinta utilizarii site-ului www.ginamatei.ro.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea si libera circulatie a datelor cu caracter personal (denumit in continuare “RGPD”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, JOURNEY TO SUCCESS SRL, cu sediul in str. Pescarusului, nr. 5, bl. B25, sector 2, Bucuresti, in calitate de “Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea unor scopuri explicite.

Orice persoana care viziteaza site-ul www.ginamatei.ro si care ofera date sau informatii cu caracter personal este informata asupra faptului ca JOURNEY TO SUCCESS SRL prelucreaza date si informatii personale in scopul de a trimite informatii legate de programele si proiectele de coaching efectuate. Transmiterea datelor de contact prin intermediul site-ului www.ginamatei.ro sau prin adresele de email mentionate in site, reprezinta consimtamantul expres al persoanele vizate.

In conformitate cu prevederile regulamentului mentionat, dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, de acces, la rectificarea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat si dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere,
De asemenea, utilizatorul site-ului are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal si de a cere stergerea informatiilor referitoare la persoana sa, in conditiile prevazute la art. 17 si 21 din RGPD. Inregistrarea pe site-ul www.ginamatei.ro presupune luarea la cunostinta a drepturilor mai sus mentionate.

Prin prezenta inteleg ca JOURNEY TO SUCCESS SRL prelucreaza informatiile indicate la pct. 1 de mai jos in evidentele proprii (astfel cum termenul de “prelucrare” este definit de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date). 1. Informatii prelucrate =  date cu caracter personal avand functie de identificare*
*cuprinde informatii legate de numele si prenumele clientului, adresa de email, numarul de telefon, etc.

 

 • 2. Declar ca am luat la cunostinta prevederile Politicii generale privind protectia datelor cu caracter personal.
 • 3. Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de RGPD, respectiv urmatoarele drepturi:
  a) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la JOURNEY TO SUCCESS SRL la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail office@ginamatei.ro, cu mentionarea in clar a numelui.
  b) Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea sau actualizarea datelor incomplete sau inexacte.
  c) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune, pentru motive legate de situatia mea particulara, prelucrarii datelor care ma privesc. JOURNEY TO SUCCESS SRL va continua prelucrarea in conditiile in care are o obligatie legala sau in cazurile in care demonstreaza un interes legitim care prelaveaza intereselor, drepturilor si libertatilor mele ori prelucrarea are drept scop constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
  d) Dreptul la stergere: JOURNEY TO SUCCESS SRL are obligatia de a sterge datele cu caracter personal ale persoanei vizate, fara intarzieri nejustificate, daca este aplicabil unul din cazurile mentionate la art. 17 din RGPD.
  e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi obtinuta de catre persoanele vizate in conditiile prevazute de art. 18 din RGPD.
  f) Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata are dreptul de a obtine datele cu caracter personal furnizate JOURNEY TO SUCCESS SRL intr-un format structurat si de a le furniza aceste date unui alt operator.
  g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat: dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce priveste persoana vizata.
  h) Dreptul de a ma adresa autoritatii de supraveghere: dreptul de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru apararea drepturilor garantate de lege.

Am citit cele enuntate mai sus si declar ca sunt de acord cu aceste mentiuni.

Coordonate oficiale
Denumirea:JOURNEY TO SUCCESS SRL
Forma juridica:SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Capital social subscris si varsat:200 LEI
Sediul social:Str. Pescarusului, nr. 5, Bl B25, sector 2, Bucuresti, Romania
Numarul din registrul comertului:J40/5110/2018
Codul unic de inregistrare:39184553